ارتفاع در اندازه كاغذديواري

 فرمول براي محاسبه ي كاغذ ديواري 

در اندازه گيري بايد فرمولهايي ارائه داده شود كه دقت عمل را بالا ببرد در مورد كاغذ ديواري نيز اين روش بايد رعايت شود . بهتر است كه در اين زمينه به مطالب مورد نيازي كه در اينجا بيان شده است رجوع كرده و استفاده كنيد. قبل از شروع به محاسبه بايد عرض رولي كه ميخواهيد استفاده كنيد را در اختيار داشته باشيد تا بتوانيد از فرمول زير براي محاسبه تعداد رول هايي كه نياز داريد استفاده كنيد .

كاغذديواري  داراي عرض53 سانت

 اگر ارتفاع كمتر از 245 سانت باشد{عرض ديوار بر اساس سانتيمتر تقسيم بر 212=تعداد رول}

در صورتي كه ارتفاع بيش از 245 سانت باشد {عرض ديوار براساس سانتيمتر تقسيم بر 153=تعداد رول}

عرض 70 سانت در كاغذديواري

اگر ارتفاع كمتر از 245 سانت باشد {عرض ديوار براساس سانتيمتر تقسيم بر 280=تعداد رول}

در صورتي كه ارتفاع بيش از 245 سانت باشد{عرض ديوار به سانتيمتر تقسيم بر 210=تعداد رول}نوشته شده توسط نادر رفيعي | ۲۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۳:۲۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |